Adipati Loka

coret yang tidak perlu

150120.jpg

Tinggalkan Balasan

Gunakan caci-maki soedara dengan bijak dan jangan mengikuti ketidakwarasan saya.

*

© 2017 Adipati Loka — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑